• zaproszenie 13 marca 2017

    W dniach 24–25 marca 2017 Grzegorz Ziółkowski i Maciej Zakrzewski z UAM i PRACOWNI || ROSA współtworzyć będą spotkanie robocze FRONTIER ENCOUNTER 2, zorganizowane przez Performer Persona Project (kierownictwo: Claudio Santana Bórquez). Spotkanie odbędzie się w Teatro Ictus w Santiago de Chile. Grzegorz Ziółkowski wygłosi wykład Cruel theatre of self-immolations (w ramach projektu wspieranego przez Narodowe Centrum Nauki) i poprowadzi w asyście Macieja Zakrzewskiego sesję pracy Partnership-in-action. Wizyta jest wspierana przez Ambasadę Rzeczpospolitej Polskiej w Santiago.

    W dniach 3–7 kwietnia 2017 Grzegorz Ziółkowski poprowadzi w asyście Macieja Zakrzewskiego Acting Techniques Intensive Seminar ATIS 2017 PULSAR na Uniwersytecie Playa Ancha w Valparaíso (Chile), na zaproszenie Giulia Ferretto Salinasa, dyrektora Departamento de Artes Escénicas, Facultad de Arte, i Claudia Santany Bórqueza. Na seminarium złoży się część teoretyczna, obejmująca wykłady: Cruel theatre of self-immolations i Studio tradition in the European theatre practice, oraz praktyczna, skupiona na pracy nad rytmem, plastyką ruchu, partnerowaniem, słowem i kompozycją. Wyjazd odbywa się w ramach projektu Grzegorza Ziółkowskiego „Samospalenie w kulturze współczesnej: akt-widowisko”, realizowanego w oparciu o grant Narodowego Centrum Nauki.

    Zob. więcej na: www.grzeg-atis.amu.edu.pl