Uwagi i objaśnienia:

  1. Poszczególne przedmioty studiów zawierają się w trzech obszarach: „Dramat-teatr-widowiska”, „Obszar praktyczny” i „Obszar interdyscyplinarny”.
  2. W ciągu roku akademickiego należy uzyskać 60 pkt ECTS (na które składają się punkty za przedmioty z głównego programu studiów, wybranej specjalności oraz wybranych fakultetów)
  3. Specjalności rozpoczynają się w drugim (tzw. letnim) semestrze pierwszego roku. Należy wybrać obowiązkowo jedną z dwóch proponowanych specjalności, można także uczestniczyć w obu. Programy obu specjalności znajdują się w tabelach na dole strony.
  4. Lektorat języka angielskiego (czyli języka obcego podstawowego dla dyscypliny) rozpoczyna się w drugim (tzw. letnim) semestrze pierwszego roku, trwa 4 kolejne semestry i kończy się egzaminem po piątym semestrze.
  5. Zajęcia programu głównego w pierwszym semestrze I roku odbywają się w dwóch grupach, zaś począwszy od drugiego semestru w jednej grupie (od drugiego semestru nowy podział na grupy dotyczy tylko wybranej specjalności oraz zajęć z Etiud teatralnych).
  6. Zaliczenie pierwszego roku studiów nie jest możliwe bez zdania egzaminów z tzw. przedmiotów wiodących („Historia teatru i dramatu antycznego” – 1 semestr, „Historia teatru i dramatu od średniowiecza do renesansu” – 2 semestr); niezaliczenie tych przedmiotów równa się skreśleniu z listy studentów.

 

ROK I

Semestr 1 (1)

 

Nazwa przedmiotu

Obszar

Forma zajęć

Forma zaliczenia

Godz.

ECTS

1. Wprowadzenie do nauki o teatrze Dramat – teatr – widowiska Konwersatorium zaliczenie 30 2
2. Historia teatru i dramatu (antyk) Dramat – teatr – widowiska Wykład i ćwiczenia egzamin 30+30 4
3. Teatr dzisiejszy Dramat – teatr – widowiska Konwersatorium zaliczenie 60 4
4. Emisja głosu Praktyczny Laboratorium zaliczenie 30 3
5. Sztuka komunikacji Praktyczny Ćwiczenia zaliczenie 30 3
6. Warsztat  teatrologa Praktyczny Ćwiczenia zaliczenie 30 3
7. Pojęcia estetyczne Interdyscyplinarny Konwersatorium egzamin 30 4
8. Przestrzenie sztuki Interdyscyplinarny Konwersatorium zaliczenie 30 2
9. Teatr i media Interdyscyplinarny Konwersatorium zaliczenie 30 2
10. Fakultet 30 2
11. WF zaliczenie 30 1
Razem 390 30

Semestr 2 (2)

1. Historia teatru i dramatu (średniowiecze – renesans) Dramat – teatr – widowiska Wykład i ćwiczenia egzamin 30+30 4
2. Klasyczne widowiska azjatyckie Dramat – teatr – widowiska Wykład egzamin 30 2
3. Współczesny  teatr  i dramat polski Dramat – teatr – widowiska Konwersatorium zaliczenie 30 3
4. Etiudy teatralne Praktyczny Laboratorium zaliczenie 30 3
5. Filozofia Interdyscyplinarny Wykład zaliczenie 30 2
6. Fakultet 30 2
7. Literatura polska Interdyscyplinarny Konwersatorium zaliczenie 30 3
8. Lektorat języka angielskiego Lektorat zaliczenie 30 2
9. WF zaliczenie 30 1
Razem 300 22
Specjalizacja 90 8
Razem 390 30
RAZEM (semestry 1 + 2) 780 60
Egzaminy na roku I – 4 (+1 egzamin na specjalności TSL)    

 

 

 

 

ROK II

 

Semestr 1 (3)

 

 

Nazwa przedmiotu

Obszar

Forma zajęć

Forma zaliczenia

Godz.

ECTS

1. Historia teatru i dramatu (XVII w.) Dramat – teatr – widowiska Wykład i ćwiczenia egzamin 30+30 4
2. Historia teatru polskiego Dramat – teatr – widowiska Wykład zaliczenie 30 2
3. Współczesny  teatr i dramat  polski Dramat – teatr – widowiska Konwersatorium zaliczenie 30 2
4. Analizy dramatu Dramat – teatr – widowiska Konwersatorium egzamin 30 2
5. Widowiska kulturowe Dramat – teatr – widowiska Konwersatorium zaliczenie 30 2
6. Etiudy teatralne Praktyczny Laboratorium zaliczenie 60 4
7. Krytyka teatralna Praktyczny Ćwiczenia zaliczenie 30 2
8. Fakultet 30 2
9. Lektorat języka angielskiego Lektorat zaliczenie 30 2
Razem 330 22
Specjalizacja 90 8
Razem 420 30

Semestr 2 (4)

 

1. Historia teatru i dramatu (XVIII w.) Dramat – teatr – widowiska Wykład i ćwiczenia egzamin 30+30 4
2. Historia teatru polskiego Dramat – teatr – widowiska Wykład egzamin 30 2
3. Współczesny teatr i dramat  na świecie (teatr) Dramat – teatr – widowiska konwersatorium zaliczenie 30 2
4. Współczesny teatr i dramat na świecie (dramat) Dramat – teatr – widowiska Konwersatorium zaliczenie 30 2
5. Widowiska kulturowe Dramat – teatr – widowiska Konwersatorium zaliczenie 30 2
6. Techniki aktorskie Praktyczny Laboratorium zaliczenie 30 3
7. Krytyka teatralna Praktyczny Ćwiczenia zaliczenie 30 2
8. Literatura powszechna Interdyscyplinarny Wykład zaliczenie 30 1
9. Fakultet 30 2
10. Lektorat języka angielskiego Lektorat zaliczenie 30 2
Razem 330 22
Specjalizacja 90 8
Razem 420 30
RAZEM (semestry 3 + 4) 840 60
Egzaminy na roku II – 5 (+ po 2 egzaminy na specjalności TSL i IPK)    

 

 

 

 

 

 

 

ROK III

Semestr 1 (5)

 

Nazwa przedmiotu

Obszar

Forma zajęć

Forma zaliczenia

Godz.

ECTS

1. Historia teatru i dramatu (XIX w.) Dramat – teatr – widowiska Wykład i ćwiczenia egzamin 30+30 4
2. Performans Dramat – teatr – widowiska Konwersatorium zaliczenie 30 2
3. Antropologia kultury Interdyscyplinarny Konwersatorium zaliczenie 30 2
4. Kulturowe metamorfozy ciała Interdyscyplinarny Konwersatorium zaliczenie 30 2
5. Współczesne badania humanistyczne Interdyscyplinarny Wykład zaliczenie 30 2
6. Fakultet 30 2
7. Seminarium licencjackie Seminarium zaliczenie 30 8
8. Lektorat języka angielskiego Lektorat egzamin 30 4 (2 zaliczenie zajęć + 2 egzamin)
Razem godzin 270 26
Specjalizacja 30+30 (praktyki) 6
Razem 330 32

Semestr 2 (6)

1. Historia teatru i dramatu (I połowa XX w.) Dramat – teatr – widowiska Wykład i ćwiczenia egzamin 30+30 4
2. Teatr muzyczny Dramat – teatr – widowiska Konwersatorium zaliczenie 30 3
3. Media interaktywne Dramat – teatr – widowiska Laboratorium zaliczenie 30 3
4. Dramaturg w teatrze Praktyczny Ćwiczenia egzamin 30 4
5. Fakultet 30 2
6. Seminarium licencjackie Seminarium zaliczenie 30 12
Razem godzin 210 28
RAZEM  GODZIN (semestry 5 + 6) 540 60
Egzaminy na roku III – 3 (+ po 1 egzaminie na specjalnościach TSL i IPK)oraz egz. dyplomowy    

 

 

 

 

RAZEM GODZIN NA STUDIACH (I, II i III rok)  2160,  PUNKTÓW  ECTS  180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Specjalność

Interdyscyplinarne projekty kuratorskie

Rok I, semestr 2 (2)

 

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć

Forma zaliczenia

Godz.

ECTS

1. Programowanie projektów kuratorskich Laboratorium zaliczenie 30 3
2. Programowanie projektów tanecznych Laboratorium zaliczenie 30 3
3. Zarządzanie instytucją kultury Konwersatorium zaliczenie 30 2
Razem 90 8

Rok II, semestr 1 (3)

1. Programowanie projektów kuratorskich Laboratorium egzamin 15 2
2. Programowanie projektów tanecznych Laboratorium zaliczenie 15 1
3. Zarządzanie projektem Ćwiczenia egzamin 30 3
4. Marketing w instytucji kultury Ćwiczenia zaliczenie 30 2
Razem 90 8

Rok II, semestr 2 (4)

1. Animacja społeczności lokalnych. Teatr integracyjny Wykład egzamin 30 3
2. Druki programowe i promocyjne Laboratorium zaliczenie 30 3
3. Prawo autorskie Wykład zaliczenie 30 2
Razem 90 8

Rok III, semestr 1 (5)

1. Realizacja projektów kuratorskich Laboratorium zaliczenie 30 3
2. Praktyki zawodowe Praktyki zaliczenie 30 3
Razem 60 6
RAZEM 330 30

 

 

 

 


Specjalność

Teatr społeczności lokalnych

Rok I, semestr 2 (2)

 

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć

Forma zaliczenia

Godz.

ECTS

1. Praca nad scenariuszem Ćwiczenia zaliczenie 30 3
2. Wybrane zagadnienia z psychologii Wykład egzamin 30 3
3. Zarządzanie instytucją kultury Konwersatorium zaliczenie 30 2
Razem 90 8

Rok II, semestr 1 (3)

1. Teatr dzieci i młodzieży Ćwiczenia egzamin 30 3
2. Społeczności lokalne i kultura regionu Konwersatorium zaliczenie 30 3
3. Pedagogika Ćwiczenia zaliczenie 30 2
Razem 90 8

Rok II, semestr 2 (4)

1. Animacja społeczności lokalnych. Teatr integracyjny Wykład egzamin 30 3
2. Teatr w społecznościach lokalnych Laboratorium zaliczenie 30 3
3. Prawo autorskie Wykład zaliczenie 30 2
Razem 90 8

Rok III, semestr 1 (5)

1. Teatr w społecznościach lokalnych Laboratorium zaliczenie 30 3
2. Praktyki zawodowe Praktyki zaliczenie 30 3
Razem 60 6
RAZEM 330 30

 

UWAGA!!! Zmiany – po akceptacji WZOJK i RW od 2014/15 – w programie specjalności Teatr Społeczności Lokalnych! Aktualny program specjalności – niżej w tabeli. Przypominamy, że „stary” program obowiązuje jeszcze tylko studentów obecnego roku III.

 


Specjalność

Teatr społeczności lokalnych

Rok I, semestr 2 (2)

 

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć

Forma zaliczenia

Godz.

ECTS

1. Społeczności lokalne w kulturze Wykład/ćwiczenia egzamin 30 3
2. Teatr i społeczeństwo Wykład/ćwiczenia egzamin 30 3
3. Zarządzanie instytucją kultury Konwersatorium zaliczenie 30 2
Razem 90 8

Rok II, semestr 1 (3)

1. Teatr dzieci i młodzieży Ćwiczenia zaliczenie 30 3
2. Teatr społeczności lokalnych Konwersatorium egzamin 30 3
3.  Organizacja pracy społeczno-artystycznej Ćwiczenia zaliczenie 30 2
Razem 90 8

Rok II, semestr 2 (4)

1. Teatr i komunikacja Konwersatorium zaliczenie 30 3
2. Teatr społeczności lokalnych – praktyka Laboratorium zaliczenie 30 3
3. Prawo autorskie Wykład zaliczenie 30 2
Razem 90 8

Rok III, semestr 1 (5)

1. Praca nad scenariuszem Laboratorium zaliczenie 30 3
2. Praktyki zawodowe Praktyki zaliczenie 30 3
Razem 60 6
RAZEM 330 30