STUDIA – PODSTAWOWE INFORMACJE O KIERUNKU

Wiedza o teatrze (teatrologia) to samodzielny kierunek uniwersyteckich studiów stacjonarnych, licencjackich, trwających trzy lata.

Wiedza o teatrze zajmuje się różnymi typami widowisk, dzięki czemu pozwala poznać i zrozumieć przemiany zachodzące w coraz silniej steatralizowanej kulturze współczesnej. Łączy punkty widzenia różnych dyscyplin – antropologii kultury, filozofii, historii, historii sztuki, literaturoznawstwa, muzykologii, psychologii, socjologii, performatyki oraz wiedzy o mediach. Wytycza ścieżki przez labirynt współczesności, tworzy powiązania pomiędzy tym, co dominujące, uznane a tym, co odmienne i marginalizowane. Studia zapewniają orientację we współczesnej kulturze i pozwalają uzyskać kompetencje umożliwiające rozpoczęcie pracy w teatrach, mediach, instytucjach kultury i organizacjach promujących i realizujących wydarzenia kulturalne.

Oprócz bogatego programu zajęć uniwersyteckich oferujemy możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności w ramach dwóch unikatowych specjalności. Są to: INTERDYSCYPLINARNE  PROJEKTY KURATORSKIE oraz TEATR SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH. Odbyć można tu trening zawodowy, otrzymać praktyczne wskazówki i wiedzę z zakresu programowania i organizowania wydarzeń artystycznych, realizacji projektów kuratorskich czy animacji kulturowej. Umiejętności te rozwijać można także podczas staży i praktyk zawodowych.

Poznańska teatrologia stwarza okazję do wszechstronnych działań praktycznych (udział w warsztatach, realizacja własnych projektów), co wynika z przekonania, że niektóre obszary kultury można zrozumieć tylko poprzez działanie. Studenci mogą tworzyć własne przedsięwzięcia zarówno podczas zajęć, jak i w Kole Naukowym Teatrologów.

Poznańska teatrologia to TEATROLOGIA OTWARTA
• Otwarta na przemiany zachodzące we współczesnej kulturze
• Otwarta na rozmaite obszary dawnej i współczesnej kultury i sztuki:
- od historii teatru po nowe media i technologie
- od literatury dramatycznej po operę
- od teatru tańca po świat widowisk
• Otwarta na różne podejścia i metody badawcze
• Otwarta na różne sposoby realizacji programu: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty, projekty, laboratoria, seminaria
• Otwarta na studentów i ich inicjatywy (prężnie działa Koło Naukowe Teatrologów)

Oprócz tego zapewniamy:
• RZETELNOŚĆ gwarantowaną przez wysokiej klasy specjalistów
• DUŻO PRAKTYKI i w sam raz teorii
• PRZYJAZNE ŚRODOWISKO studiowania
• DOSTĘPNOŚĆ życia artystycznego dzięki lokalizacji w centrum miasta.
Patronami poznańskiej teatrologii są Wojciech Bogusławski, ojciec polskiego teatru, urodzony w Glinnie pod Poznaniem w 1757 roku, oraz Peter Brook (ur. 1925 w Londynie), jeden z najwybitniejszych reżyserów współczesnych, który w 2005 roku otrzymał doktorat honoris causa UAM. Ci dwaj twórcy – pierwszy Polak, drugi cudzoziemiec, pierwszy lokujący się w przeszłości, drugi we współczesności – symbolicznie wyznaczają pole zainteresowań poznańskich badaczy dramatu, teatru i widowisk.

STUDIA – INFORMACJE PRAKTYCZNE

  1. Siedzibą Katedry Dramatu, Teatru i Widowisk, która prowadzi studia na kierunku Wiedza o teatrze jest „Zaułek teatrologów” na 1 piętrze Collegium Maius przy ul. Fredry 10 w Poznaniu.
  2. Zajęcia odbywają się głównie w salach 118 i 119 (na 1 piętrze) oraz w Sali teatralnej (wejście z holu Biblioteki WFPiK).
  3. Studenci rejestrują się na wszystkie przedmioty za pomocą elektronicznego systemu USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studenta). Koordynatorką wydziałowego systemu USOS jest mgr Joanna Seniów, pokój 60, adres mailowy: usoswfpk@amu.edu.pl . Wszystkie niezbędne informacje związane z funkcjonowaniem systemu przekazywane są studentom pierwszego roku na zebraniu organizacyjnym. Oprócz tego radzimy zajrzeć na stronę https://wfpik.amu.edu.pl/dla-studenta/dla-studenta/usos , gdzie zamieszczono wyjaśnienia i instrukcje.
  4. Wszystkie sprawy związane z tokiem studiów studenci załatwiają w Dziekanacie, który mieści się na parterze Collegium Maius, pokój 49. Studentami „Wiedzy o teatrze” opiekuje się mgr Tatiana Lisiak, adres mailowy: annatkl@amu.edu.pl, telefon: 61-829-46-94.
  5. Sekretariat Katedry prowadzi mgr Marta Wiśniewska, pokój 120, adres mailowy: dramat@amu.edu.pl, telefon: 61-829-45-32.
  6. Samorząd studencki Wydziału – zob. stronę: https://wfpik.amu.edu.pl/dla-studenta/dla-studenta/samorzad-studencki
  7. Pracownicy Katedry – zob. w zakładkach Pracownicy oraz Kontakt.
  8. Wszystkie ważne dla studentów informacje dotyczące funkcjonowania Wydziału – zob. na stronie https://wfpik.amu.edu.pl/dla-studenta/dla-studenta/aktualnosci
  9. Wszystkie ważne dla studentów informacje dotyczące Uniwersytetu (m.in. regulamin studiów, organizacja roku akademickiego, programy wymiany studenckiej, dostępne  kursy itp.) – zob. na stronie:  http://studenci.amu.edu.pl/
  10. Informacje dotyczące opłat za usługi edukacyjne wprowadzonych od roku akademickiego 2013/2014 można znaleźć tutaj: http://studenci.amu.edu.pl/studia/oplaty.
 PROGRAM STUDIÓW „WIEDZA O TEATRZE”
 ZASADY DYPLOMOWANIA
KANON DRAMATYCZNY

Tzw. „kanon dramatyczny” to spis tekstów, które są „klasycznymi” pozycjami dramatycznymi kolejnych epok i które teatrologowi wypada znać. Skonstruowany został w zgodzie z programem zajęć studiów Wiedzy o Teatrze, co oznacza, że dramaty wymienione w „kanonie” pojawiać się będą odpowiednio na zajęciach z cyklu „Historii dramatu i teatru powszechnego” (od I do III roku), „Historii teatru polskiego”, „Współczesnego dramatu i teatru w Polsce (i na świecie)” oraz „Teatru dzisiejszego” – i choć nie wszystkie będą na zajęciach omawiane, to pod koniec cyklu zajęć trzeba się wykazać ich znajomością.  Zachęcamy także do samodzielnych poszukiwań lekturowych – spis tekstów może być dla Państwa przewodnikiem i punktem wyjścia.

KANON

WOT Efekty kształcenia licencjat