ZASADY REKRUTACJI
Rekrutacja na studia licencjackie (czyli studia pierwszego stopnia) odbywa się na podstawie konkursu świadectw i wyników uzyskanych na egzaminach maturalnych. Informacje ogólne o rekrutacji na kolejny rok akademicki znajdują się na stronie głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (www.amu.edu.pl), w zakładce „Portal kandydata” (https://rejestracja.amu.edu.pl/). Rejestracja kandydatów odbywa się INTERNETOWO, W SYSTEMIE OGÓLNOUNIWERSYTECKIM (tzw. systemie IR, czyli internetowej rejestracji).

Po lewej stronie „Portalu kandydata” w dziale „Kierunki studiów” należy znaleźć „Wiedzę o teatrze” – tu zamieszczone są tabele z przelicznikami punktów z konkretnych przedmiotów wskazanych przez Kandydata oraz  informacje w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych (w przypadku Wiedzy o teatrze są to laureaci Olimpiady Artystycznej oraz Olimpiady Literatury i Języka Polskiego).

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w sekretariacie Instytutu,

tel. 61/829-45-32, e-mail: dramat@amu.edu.pl