Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk proponuje studia na dwóch kierunkach .

Wiedza o teatrze zajmuje się różnymi typami widowisk, dzięki czemu pozwala poznać i zrozumieć przemiany zachodzące w coraz silniej steatralizowanej kulturze współczesnej. Łączy punkty widzenia różnych dyscyplin – antropologii kultury, filozofii, historii sztuk, muzykologii, psychologii, socjologii oraz wiedzy o mediach. Poznańska teatrologia stwarza okazję do wszechstronnych działań praktycznych (udział w warsztatach, realizacja własnych projektów kuratorskich).Studenci mogą tworzyć własne przedsięwzięcia zarówno podczas zajęć, jak i w Kole Naukowym Teatrologów.

Media Interaktywne i Widowiska to pierwszy w Polsce nowoczesny program dwuletnich studiów magisterskich opierający się na interdyscyplinarnych kompetencjach i umiejętnościach, które studenci nabywają poprzez przyjęcie w programie studiów perspektywy niwelującej rozwarstwienie pomiędzy naukami humanistycznymi, sztuką, a współczesną rzeczywistością medialno-technologiczną. Wśród obowiązkowych przedmiotów MIiW znajdują się między innymi: Media interaktywne, Sztuka współczesna, Performans medialny, Laboratorium mediów, Kultura i technologia.