grzegorzTeatrolog, nauczyciel, reżyser, wydawca, tłumacz. Autor książek Teatr Bezpośredni Petera Brooka (2000) i Guślarz i eremita. Jerzy Grotowski: od wykładów rzymskich (1982) do paryskich (1997–1998) (2007).

Stypendysta British Council (1994–95), Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1998) i Fundacji Fulbrighta (2002–03). Laureat nagrody Kapituły Miasta Poznania w dziedzinie teatru (1996), uhonorowany Medalem Młodej Sztuki „Głosu Wielkopolskiego” za reżyserską i organizacyjną działalność teatralną (1999). Jego publikacja o Peterze Brooku uznana została w 2001 r. przez Polską Sekcję ITI za książkę teatrologiczną roku. Prowadził Biuro Poszukiwań Teatralnych (1991–2001), współtworzył poznański Festiwal Teatralny „Maski” (1997–2003). Pomysłodawca i organizator konferencji teatrologicznych, m.in. „Teatr: energia i entropia” (2001). Przetłumaczył m.in. Ruchomy punkt Petera Brooka (we współpracy z Ewą Guderian-Czaplińską) i Ku teatrowi ubogiemu Jerzego Grotowskiego (red. Leszek Kolankiewicz). Dyrektor Programowy Ośrodka Grotowskiego, a potem Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu (2004–09), w którym współtworzył m.in. program Roku Grotowskiego 2009, objęty patronatem UNESCO. Kierował międzynarodowym kursem dla aktorów „Atelier” w Brzezince, leśnej bazie Instytutu Grotowskiego (2007–09). Poprowadził sesje warsztatowe w Armenii, Austrii, Korei, Wielkiej Brytanii i na Malcie. W latach 2009–11 kierował Teatrem Rosa, w którym wyreżyserował Ołowianą kulkę, Zimę goryczy naszej… i Kantyki do ukochanego. Obecnie prowadzi Pracownię ROSA, w której wyreżyserował TAZM Milczenie światła. Zredagował tekst nowego wydania książek Konstantina Stanisławskiego Praca aktora nad sobą i Praca aktora nad rolą (2010–11). Na UAM kieruje pracami Acting Techniques Intensive Seminar (ATIS).

 

Zainteresowania badawcze:

techniki aktorskie,

antropologia teatralna i relacje pomiędzy teatrami Europy i Azji,

współczesne poszukiwania teatralne i dwudziestowieczne teatry laboratoryjne,

widowiska kulturowe.

 

Wybrane publikacje:

1.        Konstantin Stanisławski: Praca aktora nad sobą i Praca aktora nad rolą, przełożył i przypisami opatrzył Jerzy Czech, redakcja Grzegorz Ziółkowski, Kraków 2010, 2011.

2.        Peter Brook: With Grotowski: Theatre is Just a Form, ed. by Georges Banu and Grzegorz Ziółkowski with Paul Allain, Wrocław 2009.

3.        On Performatics, „Performance Research” 2008 no. 2, ed. by Richard Gough and Grzegorz Ziółkowski.

4.        Grzegorz Ziółkowski: Guślarz i eremita. Jerzy Grotowski: od wykładów rzymskich (1982) do paryskich (1997–1998), Wrocław 2007.

5.        Jerzy Grotowski: Ku teatrowi ubogiemu, przeł. Grzegorz Ziółkowski, red. wyd. pol. Leszek Kolankiewicz, Wrocław 2007.

6.        Essere un uomo totale. Autori polacchi su Grotowski. L’ultimo decennio, pod red. Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Pisa 2005.

7.        Polish Theatre after 1989: Beyond Borders, „Contemporary Theatre Review”, 2005 nr 1, ed. by Paul Allain and Grzegorz Ziółkowski.

8.        Peter Brook: Ruchomy punkt. Czterdzieści lat poszukiwań teatralnych, 1946–1987, przeł. Ewa Guderian-Czaplińska i Grzegorz Ziółkowski, Poznań, Wrocław 2004.

9.        Grzegorz Ziółkowski: Teatr Bezpośredni Petera Brooka, Gdańsk 2000.

Zob. www.grzeg.home.amu.edu.pl