Pokoje pracowników i sale dydaktyczne znajdują się w „Zaułku teatrologów”, Collegium Maius,      ul. Fredry 10, pierwsze piętro.

Sekretariat: mgr Marta Wiśniewska, pokój 123, tel.: 61/829-45-32, e-mail: dramat@amu.edu.pl

Dyrektor Instytutu: prof. UAM dr hab. Ewa Guderian-Czaplińska, pokój 117, tel. 61/829-46-34, e-mail: ewa.guderian@gmail.com

Zastępca Dyrektora Instytutu: dr Michał Krawczak, pokój 120, e-mail: krami@amu.edu.pl

Opiekun studiów licencjackich: prof. UAM dr hab. Ewa Guderian-Czaplińska, pokój 117, tel. 61/829-46-34, e-mail: ewa.guderian@gmail.com

Opiekun studiów magisterskich: prof. UAM dr hab. Agnieszka Jelewska, pokój 120, e-mail: jelewska@amu.edu.pl

Kierownik specjalizacji Interdyscyplinarne Projekty Kuratorskie: dr Agata Siwiak, pokój 117, tel. 61/829-46-34, e-mail: agata_siwiak@o2.pl

Kierownik specjalizacji Teatr Społeczności Lokalnych: prof. dr hab. Marta Karasińska, pokój 114, tel. 61/829-46-32, e-mail: martakar@amu.edu.pl

Opiekun Międzywydziałowej Specjalności Operologicznej (II stopień):  dr Katarzyna Lisiecka, pokój 114, tel. 61/829-46-32, e-mail: lisiecka@amu.edu.pl

Opiekun Sali Teatralnej oraz kierownik ATIS: prof. UAM dr hab. Grzegorz Ziółkowski, pokój 113 oraz Sala Teatralna, tel. 61/829-46-30, e-mail: grzeg@amu.edu.pl

 

ADRESY  MAILOWE WSZYSTKICH  PRACOWNIKÓW  KATEDRY:

prof. zw. dr hab. Dobrochna Ratajczakowa   dobrochna.ratajczak@neostrada.pl

prof. UAM dr hab. Elżbieta Kalemba-Kasprzak   ekasp@amu.edu.pl

prof. UAM dr hab. Ewa Guderian-Czaplińska   ewa.guderian@gmail.com

prof. UAM dr hab. Magdalena Piotrowska  mpiotrowsk@gmail.com

prof. zw. dr hab. Marta Karasińska   martakar@amu.edu.pl

prof. zw. dr hab. Jacek Wachowski  jackearn@amu.edu.pl

prof. UAM dr hab. Krzysztof Kurek   kkek@op.pl

prof. UAM dr hab. Grzegorz Ziółkowski   grzeg@amu.edu.pl

prof. UAM dr hab.  Agnieszka Jelewska  jelewska@amu.edu.pl

dr Katarzyna Lisiecka  lisiecka@amu.edu.pl

dr Michał Krawczak krami@amu.edu.pl

dr Agata Siwiak  agata_siwiak@o2.pl

dr Tomasz Kowalski  tomkow@amu.edu.pl