DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA PRACOWNIKÓW KATEDRY DRAMATU, TEATRU I WIDOWISK W ROKU 2013

 

 

Monografie

 1. Agnieszka Jelewska-Michaś, Ekotopie. Ekspansja techno kultury, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013
 2. Krzysztof Kurek, Teatry polskie w Poznaniu w Poznaniu w latach 1850-1875. Repertuary, artystyczne idee, polityczne konteksty, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013
 3. Ko-mediana. Prace ofiarowane profesor Dobrochnie Ratajczakowej, pod redakcją Ewy Guderian-Czaplińskiej i Krzysztofa Kurka, Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2013

Artykuły w monografiach

 1. Dobrochna Ratajczakowa, Szlacheckie sztuki i kontuszowe anegdoty Józefa Ignacego Kraszewskiego, w: Kraszewski. Poeta i światy, red. Tadeusz Budrewicz,  Ewa Ihnatowicz, Ewa Owczarz, Toruń 2013
 2. Dobrochna Ratajczakowa, Przekład na ukraiński trzech tekstów teoretycznych:Stare in owe, Teatralność i sceniczność, Galerie Lafayette, w: Teatr: istoria, teoria,praktika. Sbirnik statej, red. Bogdan Kozak, Lwów 2013
 3. Ewa Guderian-Czaplińska, Brudni herosi. Czystość i zmaza bohaterów antycznych w dawnym i współczesnym teatrze, w:  Brud. Idee, dylematy, sprawy. (Seria „Stromata Anthropologica”), red. Magdalena Sztandara, Opole 2013
 4. Ewa Guderian-Czaplińska, Zygmunt Szpingier (hasło), w: Polski Słownik Biograficzny, red. Andrzej Romanowski, Kraków 2013
 5. Ewa Guderian-Czaplińska, Lecture-performance: prawda ekranu, w: Ko-mediana. Prace ofiarowane profesor Dobrochnie Ratajczakowej, Poznań 2013
 6. Jacek Wachowski, Performer, performans, per formatywność, czyli o miejscu performatyki w badaniach teatrologicznych, w: Performans, performatywność, performer. Próby definicji i analizy krytyczne, red. E. Ball, W. Świątkowska, Kraków 2013
 7. Jacek Wachowski, O komizmie, śmieszności i nie tylko, w: Ko-mediana. Prace ofiarowane profesor Dobrochnie Ratajczakowej, Poznań 2013
 8. Katarzyna Lisiecka, Strategie translatorskie Bogusławskiego w librettach oper włoskich. (Na przykładzie polskiej adaptacji „L’italiana in Londra” Domenica Cimarosy i Giuseppe Petroselliniego), w: „Natchnienia poety i muzyka żenić się z sobą powinny”. Studia i szkice o libretcie, red. E. Nowicka, A. Borkowska-Rychlewska, Poznań 2013
 9. Katarzyna Lisiecka, Ironiczne wyzwolenie. „Axur. Król Ormus” Antonio Salieriego – Wojciecha Bogusławskiego, w: Europejski wiek osiemnasty. Uniwersalizm myśli, różnorodność dróg. Studia i materiały, red. M. Dębowski, A. Grześkowiak-Krwawicz, M. Zwierzykowski, Kraków 2013
 10. Katarzyna Lisiecka, Europejskie tło idei narodowego teatru. Arkadyjska kontrabanda Wojciecha Bogusławskiego, w: Opera wobec historii: od rekonstrukcji do mityzacji, red. R.D. Golianek, P. Urbański, Toruń 2012
 11. Katarzyna Lisiecka, Alegoryczna przewrotność „Traviaty”, w:  Wagner, Verdi i opera ich czasów, red. R. D. Golianek, H. Winiszewska, Toruń 2014
  1. Katarzyna Lisiecka, Carmen Carlosa Saury jako metafora dzieła sztuki (współautor: Monika Talarczyk-Gubała USzcz.), w: Muzyczność wizualność – performatywność. Studia z pogranicza muzyki, filmu i teatru, red. R. Cieślak, Toruń 2013
  2. Katarzyna Lisiecka, Arystotelesowskie źródła operowego lieto fine czyli o wspólnocie nowożytnej polis, w: Ko-mediana. Prace ofiarowane profesor Dobrochnie Ratajczakowej, Poznań 2013
  3. Krzysztof Kurek, „Pamiątka dla Publiczności Poznańskiej od Inspicienta Teatru Krakowskiego z 1867 roku“ jako interesujący przyczynek do dziejów sceny polskiej w Poznaniu, w: Cum reverentia, gratia, amicitia. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, t. 2, red. Jolanta Migdał, A. Piotrowska –Wojaczyk
  4. Krzysztof Kurek, Między sacrum a profanum… Nieznany tekst pastorałki dramatycznej z kręgu kaliskiego kolegium jezuickiego (współautor – Wiesław Wydra), w: Ko-mediana. Prace ofiarowane profesor Dobrochnie Ratajczakowej, Poznań 2013
  5. Magdalena Piotrowska, Słowacki malowany światłem. Wokół cyklu obrazów świetlanych, w: Piękno J. Słowackiego (t. 2), red. Ławski J., Kowalski G., Zabielski Ł., Białystok 2013
  6. Marta Karasińska, Gry teatralne Krystyny Miłobędzkiej, w: Wielogłos. Krystyna Miłobędzka w recenzjach, szkicach, rozmowach, red. Jarosław Borowiec, Wrocław 2012
  7. Marta Karasińska, Sługa wielu panów?, w: Ko-mediana. Prace ofiarowane profesor Dobrochnie Ratajczakowej, Poznań 2013
  8. Marta Karasińska, Muzyka i dramat. Razem czy osobno?, w: Muzyczność w dramacie i teatrze, red. Elżbieta Rzewuska, Jarosław Cymerman, Lublin 2013
  9. Agnieszka Jelewska, Kryształowy pałac. Od interior do globalizacyjnej immersji, w: Ko-mediana. Prace ofiarowane profesor Dobrochnie Ratajczakowej, Poznań 2013
  10. Grzegorz Ziółkowski, Z perspektywy piwnicy. Étienne Decroux – przypomnienie, w: Ko-mediana. Prace ofiarowane profesor Dobrochnie Ratajczakowej, Poznań 2013
  11. Michał Krawczak, Konsekwencje estetyki relacyjnej: remediacja gatunków, w: Ko-mediana. Prace ofiarowane profesor Dobrochnie Ratajczakowej, Poznań 2013
  12. K. Elżbieta, Techniki komediowe Głowackiego, w: Dramaturgia Janusza Głowaqckiego – trochę teatru, red. Jan Ciechowicz, ss. 198-215, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2013

 

 

 

Redakcje książek wieloautorskich, czasopism, serii wydawniczych

 

 1. Grzegorz Ziółkowski, Voices from Within: Grotowski Polish Collaborators, zeszyt specjalny czasopisma “Polish Theatre Perspectives”, Wrocław 2013
 2. Ewa Guderian- Czaplińska, Krzysztof Kurek, Ko-mediana. Prace ofiarowane profesor Dobrochnie Ratajczakowej, Poznań 2013
 3. K. Elżbieta, Kolekcja Teatralna, Seria Filologia Polska /wspólnie z Dobrochna Ratajczak i Krzysztofem Kurkiem), Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013

 

 

Artykuły w czasopismach

 

 1.  Agata Siwiak, Przekonfigurować system!, Dialog 2013, nr 11
 2. Agnieszka Jelewska, Poza granicą percepcji. Performatywne projekty Roberta Wilsona, Glissando 21/2013
 3. Agnieszka Jelewska, Michał Krawczak, To Code or not to Code. Teatr i kreatywne programowanie, NCK / projekt Kultura 2.0, styczeń 2013
 4. Agnieszka Jelewska, Bity, wirusy, sieci. Trzy przypadki polskiej sztuki najnowszej, Stan Rzeczy 4/2013
 5. Agnieszka Jelewska, Bioniczne algorytmy, Fabularie 1/2013
 6. Dobrochna Ratajczakowa, Rec. Iga Sobina, Potwory sztuki scenicznej. Poetyka melodramatu doby polskiego Oświecenia lat 1790-185, Kraków 2012, Wiek Oświecenia. Miscellanea, 2013
 7. Ewa Guderian-Czaplińska, Żywot źle podwiązany sensu nie trzyma, Dialog 2013 nr 9
 8. Ewa Guderian-Czaplińska, Orientacja w przestrzeni, Dialog 2013 nr 3
 9. Ewa Guderian-Czaplińska, Sprawa Ćapek, Dialog 2013 nr 5
 10. Ewa Guderian-Czaplińska, Z czego buduje się tło sceniczne?, Dialog 2013 nr 6
 11. Ewa Guderian-Czaplińska, Połknięty czas. Stare kobiety w dramatach Tadeusza Różewicza, Pamiętnik Teatralny
 12. Jacek Wachowski, Dzieło teatralne w refleksji historyków teatru czyli od badania artefaktów do wyzwań per formatywnych, Pamiętnik Teatralny 2013, z. 2
 13. Jacek Wachowski, Teatrologia według Eriki Fischer-Lichte, Teatr 2013, nr 5
 14. Katarzyna Lisiecka, Pytania o dramat. Arystotelesowski trop poszukiwań: poiesis, praksis mimesis, Lirydram. Kwartalnik literacko-kulturalny  2013, 1
 15. Krzysztof Kurek, Taniec śmierci na scenie kolegium jezuickiego w Kaliszu? (współautorstwo z Wiesławem Wydrą), „Poznańskie Studia Polonistyczne“, Seria Literacka 22 (42), Poznań 2013
 16. Michał Krawczak, Elektroniczna performatywność: John Cage i Na June Paik, Glissando 21/2013
 17. K. Elżbieta, Kobiety w teatrze domu rodzinnego, Teatr, tom 2013, nr 10, ss. 57-59, 2013

 

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA PRACOWNIKÓW KATEDRY DRAMATU, TEATRU I WIDOWISK W  ROKU 2012 

 

Monografie

 - dr A.Jelewska-Michaś, Sensorium. Eseje o sztuce i technologii; UAM Poznań, 2012; 220 str.

- dr hab. K. Kurek, Teatry polskie w Poznaniu w latach 1850 – 1875. Repertuary, artystyczne idee, polityczne konteksty. Książka ukaże się we wrześniu 2013 roku nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM

 

Artykuły w książkach zbiorowych

  - dr Agnieszka Jelewska, Zrozumieć taniec: antropologia, media, dydaktyka.Wprowadzenie. Tom: Zrozumieć taniec: antropologia, media, dydaktyka; red. Agnieszka Jelewska; PWST Kraków, Kraków 2012, s.1-18

 

- dr hab. Ewa Guderian-Czaplińska, Brudni herosi. W serii wydawniczej „Stromata Anthropologica”; red. serii: P. Kowalski, K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara; Wyd. Uniwersytetu Opolskiego;  Opole 2012

 

- dr hab. Ewa Guderian-Czaplińska, Zygmunt Szpingier (hasło słownikowe, współautor: Jarosław Mulczyński); Polski Słownik Biograficzny; PAN i PAU; roboczy numer hasła 2477 – w druku = zeszyt nr 197 (t.48, z.3); Kraków 2012

 

- dr hab. Ewa Guderian-Czaplińska, Elektra na ruinach miasta; tom: Zła pamięć; Red. Grzegorz Niziołek; Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu; Wrocław 2012

 

- dr hab. Grzegorz Ziółkowski, Movements Gurdżijewa, Program festiwalu Nostalgia, red. Joanna Pańczak, Festiwal Malta, Poznań 2012

 

- dr hab. Jacek Wachowski, Pętla dokumentacyjna, tom: Dokument w sztuce współczesnej; red. I. Kiec; Wydawnictwo Wyższej szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2012, s.135-147

 

- dr hab. Jacek Wachowski, Performatywność w świecie performansów, tom: Performatywne wymiary kultury,  red. K. Leszczyńska i A. Skowronek, Wydawnictwo Libron, Kraków 2012, s. 309-321

- dr hab. K. Kurek, Teatralna menażeria. Kilka uwag o obecności konia i małpy w sztukach widowiskowych XVIII i XIX wieku, tom: Człowiek w świecie zwierząt – zwierzęta w świecie człowieka, Pod red. Kazimierza Ilskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM (ISBN: 978-83-232-2414-3), s. 63-86

 

- dr Katarzyna Lisiecka, Z poetyki libretta. Kilka uwag o dramatycznych  epickich walorach dzieła operowego, tom: Horyzonty opery, red. K. Lisiecka, D. Ratajczakowa, PTPN, Poznań 2012, s. 115-129

 

- dr Katarzyna Lisiecka, Arystotelesowskie źródła operowego lieto fine czyli o wspólnocie nowożytnej polis, tom: Ko-Mediana, red. E.Czaplińska, K. Kurek, Studia Polonistyczne, Poznań 2012, s. 145- 158

 

- dr Katarzyna Lisiecka, Europejskie tło idei narodowego teatru. Arkadyjska kontrabanda Wojciecha Bogusławskiego, tom: Opera wobec historii: od rekonstrukcji do mityzacji, red. R.D. Golianek, P. Urbański, Poznań 2012

 

- dr Katarzyna Lisiecka, Wyzwolenie przez miłość, tom: Johann Simon Mayr, Demetrio. Opera w dwóch aktach. Program operowy, red. Michał J. Stankiewicz, Teatr Wielki w Poznaniu, Poznań 2012, s. 8-12

 

Artykuły w czasopismach

- dr A. Jelewska, Teatr cyborgów, „Dialog” nr 7-8/2012

 

- dr A. Jelewska, Zjadanie ciała, czyli teatralna biografia Mariny Abramović, „Dialog” Nr 11/2012

 

- dr A. Jelweska, Somatyczny interfejs. Zwrot afektywny w sztuce, „Didaskalia” 109-110/2012

 

- dr A. Jelewska, Klasyfikowanie i doświadczanie, „Didaskalia” 108/2012

 

- dr A. Jelewska, Podstawowe funkcje życiowe, „Exit” Nr 4 (92) 2012

 

- dr Agata Siwiak, Kiedy mam doła, czytam tę historię o sobie, którą ci opowiadałem i jakoś mnie to wzmacnia, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2012 nr 109

 

- dr hab. Ewa Guderian-Czaplińska, Po-twarz mitu, „Didaskalia” 2012 nr 109/110

 

- dr hab. Ewa Guderian-Czaplińska, Prowokacja w teatrze, „Polonistyka” 2012 nr 10

 

- prof. Jacek Wachowski, Performans w szponach antropologa, „Teatr” 2012, nr 1

 

- prof. J. Wachowski, O modnych słowach na „p” albo w obronie barona Mulhchausena, „Dialog” 2012, nr 9

 

- prof. J. Wachowski, O widowiskach kulturowych i nie tylko, „Aspiracje” Pismo warszawskich uczelni artystycznych 2012, (lato)

 

- dr hab. Krzysztof Kurek, Z poznańskiej wieży ratuszowej na scenę Teatru Narodowego. Wokół biografii Karola Boromeusza Świerzawskiego,  „Kronika Miasta Poznania” 2012, nr 1

 

- prof. Hanna Karasińska, Czy teatr (do)goni dramat?, Teatr Lalek 2012, nr 4 (110)

 

- dr Michał Krawczak, Programowanie interakcji. Software i sztuki per formatywne, Didaskalia 2012

 

Redakcje

- dr Agnieszka Jelewska-Michaś, Zrozumieć taniec: antropologia, media, dydaktyka, PWST Kraków, Kraków 2012, stron 216

 

- dr hab. Elżbieta Kasprzak, Członek komitetu redakcyjnego serii „Kolekcja teatralna” publikowanej przez Wydawnictwo Naukowe UAM

 

- dr hab. Krzysztof Kurek, Członek komitetu redakcyjnego serii „Kolekcja teatralna” publikowanej przez Wydawnictwo Naukowe UAM

 

- dr Katarzyna Lisiecka, Horyzonty opery, współred. Prof. Dobrochna Ratajczakowa, PTPN, Poznań 2012, stron 208