HISTORIA

Początki uniwersyteckich badań nad dramatem i teatrem w Poznaniu sięgają czasów powstania poznańskiej Uczelni, czyli roku 1919: z seminariów magisterskich poznańskiej polonistyki, spod skrzydeł profesorów Stanisława Dobrzyckiego i Tadeusza Grabowskiego wyszło wielu późniejszych krytyków, historyków teatru, znawców literatury dramatycznej, redaktorów czasopism, recenzentów teatralnych, między którymi byli: Konstanty Troczyński, Stanisław Kolbuszewski, Czesław Latawiec. W latach powojennych największy wpływ na badania nad teatrem wywarła szkoła profesorów Romana Pollaka i Zygmunta Szweykowskiego. Ważne były również prace bibliograficzne i źródłowe inspirowane przez profesora Stefana Vrtela-Wierczyńskiego. Wówczas studia kończyli: Lesław Eustachiewicz, Zenon Ciesielski, Wacław Kubacki, Zbigniew Raszewski, Andrzej Wanat, Zbigniew Osiński. Trzon uniwersyteckich badań nad dramatem i teatrem stworzyli zaś w Poznaniu profesorowie: Jerzy Ziomek, Jarosław Maciejewski, Michał Witkowski, Tadeusz Witczak. To właśnie na prowadzonych przez nich seminariach powstawały pierwsze prace poświęcone teatrowi.

lights baner

Pierwsze samodzielne studia teatrologiczne (jako kierunek organizacyjnie związany z polonistyką) powołano w 1975 roku, a programowo i dydaktycznie realizował je Zakład Literatury kierowany przez prof. Jerzego Ziomka. Były to studia czteroletnie i w tym kształcie przetrwały do 1982 roku. Kolejne zmiany ustaw o szkolnictwie wyższym oraz programu studiów polonistycznych spowodowały reorganizację teatrologii poznańskiej. Od 1989 roku zaczęła działać w Zakładzie Teorii Literatury zrazu Pracownia, zaś od roku 1990 już Zakład Teatru i Filmu. Po usamodzielnieniu się specjalności filmowej i teatralnej, w roku 1996 powołany został Zakład Dramatu i Teatru IFP – od początku kierowany przez profesor Dobrochnę Ratajczakową.

WSPÓŁCZESNOŚĆ

Początkowo pracownicy Zakładu prowadzili zajęcia poświęcone dramatowi i teatrowi w ramach specjalności teatralnej na polonistyce. Wkrótce powstała kolejna specjalność – operowa – opracowana i prowadzona we współpracy z Zakładem Muzykologii i adresowana do teatrologów, polonistów i muzykologów; to jedyna tego typu specjalność w kraju, którą podejmować mogą obecnie studenci studiów magisterskich (II stopnia). W roku akademickim 2002/2003 staraniem Zakładu powołany został na poznańskiej polonistyce nowy kierunek studiów: Wiedza o teatrze.

Po dziesięciu latach rozwoju naukowego i dydaktycznego Zakład Dramatu i Teatru stał się samodzielną jednostką. Decyzją Senatu i Rektora UAM (zarządzenie nr 264/2010/2011 z dn. 29.06.2011 w spr. zmian organizacyjnych na WFPiK) powołano na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Katedrę Dramatu, Teatru i Widowisk. Kierownikiem Katedry została profesor Dobrochna Ratajczakowa. Katedra prowadzi obecnie dwa kierunki studiów: Wiedzę o teatrze – jako studia licencjackie (I stopnia) oraz Media interaktywne i widowiska – jako studia magisterskie (II stopnia). Od roku akademickiego 2013/2014 Kierownikiem Katedry jest prof. UAM dr hab. Elżbieta Kalemba-Kasprzak.